Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vũ Văn Chiến - 0918060848)
 • (Nguyễn Xuân Thiện - 0912108976)
 • (Lê Hồng Đức - 0942467814)

Điều tra ý kiến

Bạn thuộc nhóm tuổi nào?
Dưới 30 tuổi
Từ 30 - 35 tuổi
Từ 36 - 40 tuổi
Từ 41 đến 45 tuổi
Trên 45 tuổi

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Photo
  Họ và tên Trịnh Minh Đức
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hà Trung
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 99 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Chđt Phương Thoan
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THCS Phú Hải Toại
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đỗ Xuân Trung
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hoàng Lệ Kha
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Thanh Long
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Hà Bình
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Zin Zin
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hoàng Lệ Kha
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 193 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lớp G
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hà Trung
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 214 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Vũ Quyền
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/vuquyen2011
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hà Thái
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 10655 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Hồng Đức
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/lehongduc1978
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hà Ngọc
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
  Điểm số 1052 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Quang Việt
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hà Trung
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 3612 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mai Hồng Ngọc
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/dungngoc1982
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hà Tiến
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 6909 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên GS. ThS. NGƯT. Lớp G
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/12g34hatrung
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Hà Trung
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 108 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Hữu Cường
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hoàng Lệ Kha
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 162 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Tống Nhật Linh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hà Tiến
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lớp G
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hà Trung
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 418 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lớp G
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hà Trung
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 264 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mai Ngọc Dương
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/trancamay
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Hải Toại
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 36980 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Mạnh Huy
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hà Dương
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hoàng Thị Hằng Nga
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Hoàng Lệ Kha
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 151 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Mùi
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hà Vinh
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 253 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Tạ Thu Thảo
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hà Tiến
  Quận/huyện Huyện Hà Trung
  Tỉnh/thành Thanh Hóa
  Điểm số 79 (xem chi tiết)