Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vũ Văn Chiến - 0918060848)
 • (Nguyễn Xuân Thiện - 0912108976)
 • (Lê Hồng Đức - 0942467814)

Điều tra ý kiến

Bạn thuộc nhóm tuổi nào?
Dưới 30 tuổi
Từ 30 - 35 tuổi
Từ 36 - 40 tuổi
Từ 41 đến 45 tuổi
Trên 45 tuổi

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Phòng GD&ĐT Hà Trung

  1, Chức năng nhi ệm vụ:Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (trừ đào tạo nghề) tại địa phương; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của phòng giáo dục theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo uỷ quyền của UBND huyện trên địa bàn cho UBND huyện về lĩnh vực giáo dục, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giáo dục trên...