Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vũ Văn Chiến - 0918060848)
 • (Nguyễn Xuân Thiện - 0912108976)
 • (Lê Hồng Đức - 0942467814)

Điều tra ý kiến

Bạn thuộc nhóm tuổi nào?
Dưới 30 tuổi
Từ 30 - 35 tuổi
Từ 36 - 40 tuổi
Từ 41 đến 45 tuổi
Trên 45 tuổi

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Các trường THCS, TT GDTX&DN

  1696439 1. Bậc học THCS: gồm 23 trường TT Tên trường Điện thoại TT Tên trường Điện thoại 1 THCS Hà Bắc 13 THCS Hà Phong 3624.872 2 THCS Hà Bình 14 THCS Hà Phú Hải Toại 3 THCS Hà Châu 15 THCS Hà Sơn 4 THCS Hà Dương 16 THCS Hà Tân 5 THCS Hà Đông 17 THCS Hà Tiến 8876.820 6 THCS Hà Giang 18 THCS Hà Thanh 3741.131 7 THCS Hà Lai 19 THCS Hà Thái 8 THCS Hà Lâm 20 THCS Hà Vân 9 THCS Hà...