Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vũ Văn Chiến - 0918060848)
 • (Nguyễn Xuân Thiện - 0912108976)
 • (Lê Hồng Đức - 0942467814)

Điều tra ý kiến

Bạn thuộc nhóm tuổi nào?
Dưới 30 tuổi
Từ 30 - 35 tuổi
Từ 36 - 40 tuổi
Từ 41 đến 45 tuổi
Trên 45 tuổi

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Mẫu BC CSVC năm học 09 - 10

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Phòng GD&ĐT Hà Trung
  Người gửi: Vũ Văn Chiến
  Ngày gửi: 23h:36' 01-08-2009
  Dung lượng: 10.1 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  B¸o c¸o t×nh h×nh kinh phÝ ®Çu t­ cho n¨m häc 2009-2010
  Tr­êng: ……………………………………
  MÉu 4
  TT Tr­êng §ãng míi bµn ghÕ Söa ch÷a bµn ghÕ Söa ch÷a phßng häc Kinh phÝ ®Çu t­ ( triÖu ®ång) Ghi chó
  HS GV HS GV K. cè C 4 "Tæng
  sè" Trong ®ã
  NN HuyÖn x· D©n gãp Vèn kh¸c
  1
  2
  3

  "….., ngµy….. th¸ng 8 n¨m 2009"
  HiÖu tr­ëng
  No_avatarf

  lỗi khồng thể đọc đc là sao nhỉ?

  Avatar

  Do phông chữ thôi mà! Cô tải về và chuyển đổi phông (có thể cả bảng mã) phù hợp là được. Có gì liên lạc lại với tôi.

  No_avatarf

  Bạn download về máy tính và sử dụng unicode để chuyển font về bảng mãng phù hợp là đọc được nhé

  máy khoan cầm tay

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓